«شعبه مقدماتی» دیوان کیفری بین المللی، مستقر در لاهه هلند، در روزهای پایانی ماه ژانویه سال جاری میلادی به دادستان دیوان اجازه داد تا تحقیقات خود را نسبت به جرایم واقع شده در خلال «جنگ روسیه و گرجستان» در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز نماید. پیش از آن، در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، دادستان دیوان، خانم فاطو بنسودا، با خاتمه دادن به فرایند «ارزیابی مقدماتی» که از نیمه سال ۲۰۰۸ شروع شده بود، از شعبه مقدماتی درخواست کرده بود تا بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در این بازه زمانی هفت ساله، مجوز آغاز تحقیقات نسبت به جرایم واقع شده در منطقه «اوسیتای جنوبی» را صادر کند. دادستان دیوان فرایند ارزیابی مقدماتی را بر اساس اطلاعات دریافتی و برحسب صلاحدید خود آغاز کرده بود. صدور مجوز تحقیقات از سوی دادرسان شعبه مقدماتی دیوان در عنفوان سال ۲۰۱۶ میلادی، البته فصل جدیدی به تاریخ فعالیت های دیوان نیز افزوده است چرا که این برای نخستین بار از زمان آغاز فعالیت های دیوان در سال ۲۰۰۲ میلادی می باشد که این سازمان بین المللی، گستره فعالیت های خود را به آن سوی مرزهای قاره آفریقا می گستراند. تا پیش از این، به دلیل انحصار و انصراف فعالیت های تحقیقاتی دیوان به وضعیت های واقع شده در کشورهای آفریقایی، دیوان در معرض نقدهای جدی ای بوده است که این نهاد دایمی را، «دیوان اروپایی برای آفریقا» لقب داده بودند. بدین ترتیب، گرجستان به عنوان دهمین وضعیت تحت تحقیقات دیوان، اولین مقصد این نهاد بعد از آفریقا می باشد. در کنار این ویژگی، شاخصه شاخص دیگر ورود دیوان به وضعیت گرجستان، باز شدن پای یکی از قدرت های بزرگ جهانی به معادلات دیوان می باشد یعنی فدراسیون روسیه. بحرانی که زمینه ساز فعال شدن صلاحیت دیوان شده است جنگ میان روسیه و گرجستان می باشد. از آنجا که نیروهای نظامی روسیه یک طرف این مخاصمه مسلحانه بوده اند و اتهاماتی نیز متوجه ایشان شده است، تحقیقات دیوان ناظر به آن ها نیز خواهد بود. بیرون ماندن قدرت های جهانی از دایره فعالیت های دیوان و در پیش گرفتن معیارهای دوگانه در اجرای عدالت از دیگر انتقاداتی بوده است که دیوان در سال های عمر خود با آن روبرو بوده است.

ریشه های جنگ سال ۲۰۰۸ میلادی در اوسیتای جنوبی به سال های آغازین دهه نود میلادی و استقلال یافتن کشورهای عضو شوروی سابق باز می گردد. متعاقب استقلال گرجستان، اوسیتای جنوبی در همسایگی روسیه نیز در مقام استقلال طلبی برآمد که البته با مقاومت گرجستان روبرو شد. جدایی طلبان اوسیتای جنوبی داعیه دار ریشه و تباری آریایی و ایرانی برای خود هستند. در آگوست سال ۲۰۰۸ میلادی موج جدیدی از تنش ها میان جدایی طلبان اوسیتای جنوبی که تحت حمایت دولت روسیه بودند و ارتش گرجستان از طریق هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی و انجام انفجارهای تروریستی آغاز شد. در هفتم آگوست، ارتش گرجستان با هدف تحت کنترل گرفتن کامل اوسیتای جنوبی یک تهاجم نظامی گسترده را آغاز کرد. در واکنش به این تهاجم، نیروهای نظامی روسیه در دهم آگوست مداخله نظامی خود را آغاز کردند که گستره آن محدود به منطقه اوسیتای جنوبی نماند و تا مناطقی از قلمروی سرزمینی گرجستان آن سوی «منطقه حایل» نیز پیش رفت. علی رغم انعقاد موافقتامه صلح میان روسیه و گرجستان، درگیری های میان دو کشور تا اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی زمانی که نیروهای روسی به منطقه پشت مرزهای اوسیتای جنوبی عقب نشینی کردند ادامه یافت. «شورای اتحادیه اروپا» متعاقب جنگ اوسیتای جنوبی، یک کمیته حقیقت یاب مستقل درباره منازعه گرجستان تشکیل داد که بر اساس یافته های آن جنگ سال ۲۰۰۸ به کشته شدن حدود ۸۵۰ نفر و آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر انجامیده است. نقض گسترده حقوق بشر در خلال این منازعه، نزد دیوان اروپایی حقوق بشر نیز مطرح و مورد رسیدگی می باشد. در دیوان نیز بیش از ۶۰۰۰ بزه دیده، برای مشارکت در فرایند دادرسی درخواست خود را ارایه کرده اند.

دادستان دیوان بر این باور است که بحران اوسیتای جنوبی مصداق «مخاصمه مسلحانه» ای است که شرط زمینه ای ارتکاب «جرایم جنگی» می باشد. هرچند دادستان دیوان نظر قطعی درباره بین المللی یا غیر بین المللی بودن این مخاصمه نداده است، لیکن شعبه مقدماتی دیوان این مخاصمه مسلحانه را هم پیش و هم پس از مداخله مستقیم ارتش روسیه واجد «وصف بین المللی» تشخیص داده است. تحقیقات دیوان کیفری بین المللی، جرایم ارتکاب یافته سه گروه را پوشش خواهد داد: ارتش گرجستان، ارتش روسیه و نیروهای اوسیتای جنوبی. خانم دادستان ارتکاب جرایم جنگی از رهگذر ارتکاب قتل، نابود سازی اموال و غارت را متوجه نیروهای اوسیتای جنوبی کرده است. به گفته خانم دادستان، این جرایم در خلال موج اخراج گرجستانی تبارها از اوسیتای جنوبی رخ داده است. در کنار ارتکاب جرایم جنگی، با احراز یک «حمله گسترده و سازمان یافته» علیه گرجستانی تبارها از سوی نیروهای اوسیتای جنوبی که به اخراج و کوچ اجباری و تعقیب و ایذای قربانیان گرجستانی انجامید، خانم دادستان با باورمندی به ارتکاب «جرایم علیه بشریت» نیروهای اوسیتای جنوبی را نیز به ارتکاب این جرایم متهم ساخته است. گستردگی بی خانمان سازی گرجستانی تبار ها از اوسیتای جنوبی تا آن حد بوده است که بنابرادعای خانم دادستان، جمعیت گرجستانی ها تا ۷۵ درصد پس از منازعه سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است. حمله به نیروهای حافظ صلح گرجستانی نیز در عداد اتهامات نیروهای اوستیای جنوبی ثبت شده است. علاوه بر شبه نظامیان اوسیتای جنوبی که متهم به ارتکاب جرایم جنگی از رهگذر حمله به نیروهای حافظ صلح گرجستانی شده اند، ارتش گرجستان نیز متهم به ارتکاب حمله علیه نیروهای حافظ صلح روسیه شده است. لازم به ذکر است، رویه دیوان نشان داده است که حمله به «نیروهای حافظ صلح» در نظام حقوقی دیوان در زمره شدیدترین جرایم جنگی قرار دارد چرا که آثار ارتکابی آن فراتر از قربانیان مستقیم این قسم حملات رفته و می تواند کل جمعیت منطقه ای که تحت حفاظت نیروهای حافظ صلح می باشد را تحت تاثیر خود قرار دهد.

در کنار نیروهای اوسیتای جنوبی، ارتش روسیه و گرجستان نیز به ارتکاب جرایم جنگی در خلال مخاصمه مسلحانه رخ داده به خصوص از رهگذر هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی متهم شده اند. با این حال، دادستان دیوان در درخواست خود مبنی بر آغاز تحقیقات، تاکید نموده است که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی قادر نیست که در این مرحله از تحقیقات به یک باورمندی معقول نسبت به ارتکاب جرایم جنگی از سوی نیروهای روسی و گرجستان برسد و از این رو نیازمند تحقیقات بیشتر است تا صحت و سقم ادعاها و اتهامات وارد شده کشف گردد.

این استدلال و رویکرد خانم دادستان البته مخالف با رویه وی در مواجهه با وضعیت حمله نیروهای صهیونیستی به کشتی ماوی مرمره بود. در آن وضعیت، نشانه هایی مبنی بر طراحی از پیش انجام شده نسبت به حمله مذکور از سوی نیروهای اسراییلی وجود داشت. با این حال دادستان استدلال کرد که ادله معارضی در این باره وجود دارد که مانع از تصمیم گیری می باشد. این ابهام و ناتوانی در جمع بندی البته از سوی دادستان دیوان در آن قضیه منتهی به عدم آغاز تحقیقات شد که مخالفت شعبه مقدماتی را برانگیخت. شعبه مقدماتی در قضیه کشتی ماوی مرمره استدلال کرد که در صورت شک و تردید می بایست دادستان تحقیقات خود را آغاز نماید تا به واقع امر برسد چرا که در فرایند ارزیابی مقدماتی، اختیارات تحقیقاتی دادستان بسیار محدود می باشد.

همانطور که اشارت رفت فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به وضعیت گرجستان و قضیه جنگ اوسیتای جنوبی حدود هفت سال به درازا انجامید. دلیل این تاخیر، طولانی شدن فرایند ارزیابی قابلیت پذیرش این وضعیت نزد دیوان بود. صرف وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان برای فعال شدن دیوان کافی نیست بلکه علاوه بر صلاحیت می بایست یک وضعیت دارای «قابلیت پذیرش» باشد تا دیوان بتواند صلاحیت خود را اعمال و بالفعل نماید. قابلیت پذیرش مبتنی بر احراز دو مولفه است اول «صلاحیت تکمیلی» و دوم «شدت». تمام جرایم داخل در صلاحیت دیوان دارای شدت هستند لیکن دیوان به دلیل محدود بودن توانمندی هایش می بایست شدیدترین جرایم را برگزیند. علاوه بر آن، صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت محاکم ملی تکمیلی است یعنی دیوان تنها زمانی ورود پیدا می کند که محاکم ملی یا اقدامی نکنند و یا قادر و مایل به اقدام «اصیل» نباشند. در وضعیت گرجستان، به دلیل ورود محاکم گرجستان و روسیه برای رسیدگی به جرایم مورد ادعا دادستان، دیوان طی سالیان گذشته تنها مترصد و ناظر اقدامات ایشان برای ارزیابی اصالت آن ها بود. لیکن در اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی دولت گرجستان رسما اعلام نمود تمام فعالیت های قضایی خود را در ارتباط با جرایم واقع شده در جنگ اوسیتای جنوبی به حالت تعلیق درآورده است. توقف دادرسی ملی در گرجستان مسیر ورود دیوان را هموار نمود. در مقابل، «قابلیت پذیرش» رسیدگی به جرایمی که علیه نیروهای حافظ صلح روسی رخ داده است مورد موافقت دیوان واقع نگردیده است. دلیل این امر آن است که بنابر اطلاعات موجود دولت روسیه خود نسبت به رسیدگی به جرایم واقع شده علیه نیروهای حافظ صلحش فعال بوده است.

اکنون با صدور مجوز تحقیقات از سوی دادرسان شعبه مقدماتی، دادستان دیوان کیفری بین المللی تحقیقات خود را نسبت به وضعیت و قضیه جنگ اوسیتای جنوبی در سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز می نماید. هدف از تحقیقات شناسایی اتهامات و متهمان می باشد. در فرایند ارزیابی مقدماتی، دادستان فهرستی از اتهامات و متهمان بالقوه را تهیه می کند لیکن نهایی شدن این فهرست منوط به انجام تحقیقات بیشتر است که اقدام پیش روی دادستان خواهد بود. دیوان فاقد نیروی اجرایی و پلیس می باشد بنابراین تحقیقات دیوان عمدتا با همکاری دولت ها صورت می پذیرد. نبود همکاری دولت ها البته به ناکارامدی فعالیت های دیوان و به فرجام نرسیدن تحقیقات خواهد انجامید که نمونه آن در وضعیت سودان و کنیا قابل رصد است. دولت های عضو نسبت به همکاری با دیوان دارای تعهد بین المللی هستند بر حسب تعهدات برخواسته از اساسنامه رم. لیکن دولت های غیر عضو فاقد چنین تعهدی می باشند. گرجستان عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد و متعهد به همکاری با دیوان لیکن فدراسیون روسیه به دلیل عدم عضویت فاقد چنین تعهدی می باشد و نشانه هایی مبنی بر علاقه مندی آن به همکاری با دیوان نیز وجود ندارد. شاید برای پیشگیری از مخالفت قاطع روسیه بوده است که دادستان در درخواست خود در مواجهه با اتهامات روسیه بسیار با احتیاط و نرم برخورد کرده است.

صاحبان نظر، سال ۲۰۱۶ میلادی را یکی از شلوغ ترین سال های کاری دیوان پیش بینی کرده اند که آبستن تحولات مهمی در عملکرد دیوان خواهد بود. ورود به قضیه اوسیتای جنوبی نوید بخش چنین تحولاتی بوده است. حال می بایست به نظاره نشست تا فرجام اولین خروج دیوان از آفریقا را مشاهده نمود.

www.icicl.org

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۴ساعت 10:24 توسط جواد گلچين فر |

سفیر ایران در گرجستان اعلام کرد که تهران می تواند گاز خود را از مسیر گرجستان به اروپا صادر کند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری ای پی ای از باکو به نقل از عباس طالبی فر، سفیر ایران در گرجستان اعلام کرد: ایران می‌تواند گاز خود را برای مصرف داخلی و یا برای ترانزیت آن به اروپا، به گرجستان صادر کند.

وی اعلام کرد که گرجستان باید در این زمینه بر اساس منافع ملی خود تصمیم بگیرد و گفت: طبیعی است که گرجستان به دنبال منابع جایگزین انرژی باشد و ایران برای صادرات گاز به این کشور برای مصرف داخلی و یا برای ترانزیت به اروپا، آماده همکاری است.

به گفته سفیر ایران در گرجستان، مسیر احتمالی انتقال گاز ایران به گرجستان در حال بررسی است. وی گفت: یکی از این مسیرها، آذربایجان است و ارمنیها نیز پیشنهادهایی مطرح کرده اند؛ بحث انتقال گاز از طریق سواپ هم مطرح شده است.

Iranian Students' News Agency

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۴ساعت 10:10 توسط جواد گلچين فر |

کلیسای آشوری‌های گرجستان، نشست تخصصی «قرآن کتابی برای هدایت انسان‌ها» را با حضور و سخنرانی رایزن فرهنگی ایران در این كشور، برگزار كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت پدر بنیامین، اسقف کلیسای آشوری‌ها در تفلیس،مجتبی کامران‌فرد، رایزن فرهنگی ایران در این كشور از ساختمان کلیسای آشوری‌ها بازدید و در نشست تخصصی «قرآن کتابی برای هدایت انسان‌ها» با شرکت دانشجویان رشته‌های علوم دینی شرکت و سخنرانی كرد.

پدر بنیامین پیش از آغاز این نشست در سخنانی كوتاه، ضمن ارایه توضیحات مختصری در خصوص فعالیت‌های مذهبی کلیسای آشوری‌های تفلیس، اظهار امیدواری كرد كه برگزاری اینگونه جلسات، شرایط مطلوب را برای رفع بدبینی‌های موجود در خصوص مسلمانان فراهم سازد.

در ادامه مجتبی کامرا‌ن‌فرد، رایزن فرهنگی کشورمان در سخنرانی خود در این نشست، گفت: امروز با توجه به شرایط حاکم در جهان و تلاش برای اسلام‌ستیزی در جوامع، بیش از گذشته باید مشترکان ادیان آسمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: اسلام و مسیحیت بر مبنای یکتاپرستی پایه‌گذاری شده و این اصل می‌تواند به عنوان مهم‌ترین وجه اشتراک بین مسلمانان و مسیحیان مورد توجه و گفتمان جدی برای تعمیق روابط آنها باشد.

رایزن فرهنگی کشورمان در تبیین جایگاه ادیان آسمانی، گفت: ادیان الهی و پیامبران مبعوث شده این ادیان از جانب خداوند، همواره پیروان خود را بر رعایت اصول اخلاقی و انسانی توصیه كرده‌اند.

وی در ادامه گفت: خداوند در سوره آل عمران می‌فرماید: «به ریسمان خداوند چنگ بزنید و از آن متفرق نشوید» این فرموده حضرت حق، فقط خطاب به مسلمانان نیست و پیروان تمام ادیان آسمانی باید به آن عمل كنند و این آیه گواه لزوم گفت‌وگوی مبتنی بر وحدت و مشترکات دینی و مذهبی است.

رایزن فرهنگی کشورمان در ادامه با اشاره به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی که خود را مسلمان می‌دانند، گفت: پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) هدف از بعثت خود را تکریم اخلاق و تعالی روح انسانی بیان كرده است، حال چگونه می‌توان پذیرفت كه اینگونه فعالیت‌های تروریستی و غیرانسانی توسط پیروان ایشان و دین اسلام صورت می‌پذیرد. با اندک تأملی می‌توان متوجه شد، اینگونه گروه‌های تروریستی از طرف قدرت‌های استعماری پشتیبانی شده و تنها برای غارت ثروت کشورها و نه تنها اسلام‌ستیزی؛ بلکه دین‌ستیزی در تمام جوامع سازماندهی شده‌اند.

وی در پایان در تبیین جایگاه مسیحیت در اسلام گفت: نام انجیل ۱۲ بار در قرآن آورده شده، تولد حضرت عیسی (ع) در قرآن به عنوان یک معجزه یاد شده و نام مبارک ایشان ۳۸ بار در قرآن ذکر شده است و با توجه به جایگاه مسیحیت در اسلام، یکی از سوره‌های قرآن سوره «مریم» نام دارد.

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ساعت 13:30 توسط جواد گلچين فر |

از تاریخ 15 فوریه 2016 برابر با 26 بهمن سال 1394 شهروندان ایرانی می توانند بدون داشتن روادید به گرجستان سفر کنند.
سفارت جمهوری اسلامی در تفلیس اعلام کرد که از سوی وزارت خارجه گرجستان یادداشت رسمی مبنی بر احیا و اجرای مجدد رژیم لغو روادید برای اتباع ایرانی به سفیر ایران تحویل شد. بر اساس این یادداشت، اتباع ایرانی می توانند از روز دوشنبه 15 فوریه بدون نیاز به اخذ روادید وارد گرجستان شوند.
اعلام رسمی لغو روادید مقارن با گفتکوی تلفنی حسن روحانی و گیورگی کویریکاشویلی صورت گرفته است.
قفقازستان جهت آگاهی مسافران ایرانی چند نکته در مورد مقررات سفر به گرجستان را یادآوری می کند:
– حداکثر مدت مجاز برای اقامت در خاک گرجستان بدون ویزا 45 روز است. اگر قصد اقامت طولانی تری دارید نیاز است ویزا تهیه نماید.
– سفر بدون ویزا مربوط به امور گردشگری یا دیدار و ملاقات است. اگر به قصد کار یا تحصیل به گرجستان سفر می کنید نیاز به روادید خواهید داشت.
– چه با ویزا و چه بدون ویزا به گرجستان مسافرت کنید، مجاز نیستید در هر 180 روز بیش از 90 روز در این کشور اقامت داشته باشید. برای اقامتهای طولانی باید پروانه اقامت درخواست نمایید.

منبع: قفقازستان

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۹۴ساعت 13:26 توسط جواد گلچين فر |

فرودگاه بین المللی تفلیس اعلام کرده است که از روز 1 مارس به مدت چهار ماه در ساعات روز تعطیل خواهد بود.
بر اساس گزارشهای اولیه ای که منتشر گردیده است، برنامه تعطلیی فرودگاه بدین ترتیب خواهد بود:
از 1 مارس تا 26 مارس : از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 3:00 بعد از ظهر
از 27 مارس تا 1 جولای: از ساعت 10:30 صبح تا ساعت 8:00 بعد از ظهر
علت تعطیلی فرودگاه انجام تعمیرات اعلام شده است.
پروازهایی که طبق برنامه باید در ساعات تعطیلی فرود بیایند کنسل خواهند شد یا اینکه با تاخیر انجام خواهند گرفت.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 8:58 توسط جواد گلچين فر |

شرکت فرانسوی لاکتالیس بخش عمده ای از سهام شرکت لبنیاتی سانته در گرجستان را خریداری کرده است. گفته می شود این اقدام زمینه ورود محصولات لبنی گرجستان به بازارهای جهانی خواهد بود.
غول محصولات لبنی جهان روز 3 فوریه جاری اعلام کرد که بخش عمده ای از سهام سانته را خریداری کرد اما درصد سهام و مبلغ پرداختی به سانته را فاش نساخت. سانته در حال حاضر مهمترین شرکت تولید فرآورده های شیر در گرجستان است.
نمایندگان شرکت لاکتالیس با مقامات گرجستان و از جمله با نخست وزیر گیورگی کویریکاشویلی نیز ملاقات داشتند. در این دیدار میشل نالت معاون گروه لاکتالیس گفت: با سهام عمده ای که لاکتالیس از سانته گرفته است، شرکت سانته خواهد توانست محصولات لبنی گرجستان را به بازارهای جهانی وارد کند و صنایع تولید شیر و محصولات لبنی در کشور توسعه خواهد یافت که اینها نقش مهمی در توسعه اقتصادی گرجستان ایفا خواهد کرد.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 15:41 توسط جواد گلچين فر |

پیش بینی می شود که طی 3 تا 5 سال آینده گرجستان در زمره کشورهای صادر کننده گاز قرار گیرد.
شرکت اکتشافی فرانترا اعلام کرده است که میزان ذخایر گازی در حوزه کاختی جنوبی 5 تریلیون متر مکعب برآورد می شود. این رقم بسیار بیشتر از برآوردهای پیشین این شرکت می باشد. بر اساس پیش بینی این شرکت ظرف سه تا پنج سال آینده گرجستان یکی از صادرکنندگان گاز به ترکیه و شرق اروپا خواهد شد.
فرانترا یک شرکت امریکایی است که در زمینه اکتشاف ذخایر هیدروکربنی در شرق اروپا و دریای سیاه فعالیت می کند.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 15:39 توسط جواد گلچين فر |

خبرگزاري آريا- بر اساس اعلام وزارت بهداشت گرجستان، هفت نفر از شهروندان اين کشور طي بيست روز اخير، بر اثر ابتلا به ويروس «H1N1» موسوم به آنفولانزاي خوکي جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاري آريا،وزارت بهداشت گرجستان روز يکشنبه اعلام کرد، تاکنون 186 نفر به اين ويروس مبتلاشده که در بيمارستان‌هاي اين کشور بستري شده اند.
به گفته مسئولين گرجستان، حال 10 نفر از اين بيماران وخيم است.
وزارت بهداشت گرجستان در رابطه با وضعيت تعدادي از بيماراني که مشکل تنفسي داشته و به اين دليل در بيمارستان‌ها بستري شده‌اند، اعلام کرد که وضعيت تحت کنترل است و فعلا جاي نگراني براي احتمال شيوع بيماري وجود ندارد.

خبرگزاری آریا

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 10:41 توسط جواد گلچين فر |

به گزارش «شیعه نیوز»، آرتور آتايوف، مدير پژوهش‌هاي قفقاز مؤسسه تحقيقات استراتژيک روسيه با ابراز نگراني از افزايش تأثيرات آشکار وهابي‌ها و داعش در منطقه قفقاز، گفت: حتي مسلمانان شيعه منطقه کومو کارتلي گرجستان نيز به علت ضعف آگاهي به سرعت در حال جذب شدن به اين گروه‌ها هستند.

اين مقام مؤسسه تحقيقات استراتژيک روسيه در همايش علمي «داعش؛ خطري براي امنيت بين‌المللي» در خبرگزاري «روسيا سگودنيا» گفت: «بايد تدابير پيشگيرانه جديدتري براي مقابله با نفوذ داعش در قفقاز و‌آسياي مرکزي اتخاذ و اجرا شود.»

آرتور آتايوف گفت: «اگر به وقايع کشورهاي قفقاز جنوبي توجه کنيم، مي‌بينيم که داعش به طور جدي و براي درازمدت به آنجا آمده است. هم اکنون منطقه اصلي فعاليت اين تندروها در گرجستان، مناطق دره پانکيسي، آجارستان و کوومو کارتلي است. در کوومو کارتلي با يک تناقض آشکار مواجه هستيم که بايد به آن توجه شود. زيرا، به رغم اينکه اهالي اين منطقه شيعه مذهب هستند، اما روند جدي براي سني‌سازي و تحريک آنها به جهاد در جريان است. در جمهوري آذربايجان نيز روند مشابهي جريان دارد.»

آرتور آتايوف گفت: «عناصر تندرو از طريق ترکيه به آجارستان در گرجستان منتقل مي‌شوند. بايد توجه داشت که قفقاز شمالي و جنوبي بخشي از هدف‌هاي استراتژيک داعش هستند.»

آتايوف افزود: «اين افراط‌گراها شيوه‌هاي نشر افکار خود را تغيير داده‌اند. آنها قبلا در مساجد افکار خود را گسترش مي‌دادند. اما اکنون از طريق شبکه‌هاي اجتماعي اقدام می‌کنند.»

بوريس وولخونسکي، معاون مرکز آسياي مرکزي و خاور نزديک مؤسسه تحقيقات استراتژيک روسيه نيز گفت: «گسترش نفوذ داعش در افغانستان، کل منطقه آسياي مرکزي و مرزهاي جنوبي روسيه را تهديد مي‌کند.»

بوريس وولخونسکي افزود: «بايد تدابير پيشگيرانه‌ای در مقابل گسترش تأثيرات داعش در منطقه اتخاذ شود. هم اکنون در افغانستان، شرايط پيوند ساختارهاي سياسي طالبان با داعش وجود دارد. حوادث سال گذشته در ولايت کندوز افغانستان نشان داد که چند واحد نظامي طالبان با نام داعش در آنجا عمليات کردند. اما، به رغم تمامي اين موارد، بخش اصلي طالبان مخالف گسترش نفوذ داعش هستند. به همين علت نيز ضروري است امکان گفت‌و‌گو با نيروهاي تهاجمي موجود در ترکيب طالبان، بررسي و شناسايي شود که البته بايد در چارچوب شرايط خاصي باشد و بايد قبل از هرچيزي، از آنها خواسته شود که خود را از فعاليت تروريستي طالبان کنار بکشند.»

شیعه نیوز

+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 5:8 توسط جواد گلچين فر |

نیویورک - ایرنا - کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گزارش های مربوط به تجاوزهای جنسی نیروهای صلحبان این نهاد به کودکان خردسال در آفریقای مرکزی، کشورهای عضو این سازمان را به بررسی و تحقیق در این موارد و اجرای تدابیر بیشتر برای جلوگیری از تکرار این جرائم فراخواند.

زید راعد الحسین کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در اطلاعیه خبری روز جمعه به دعاوی متعددی مبنی بر سوء استفاده های جنسی صلحبانان سازمان ملل در مورد کودکان خردسال آفریقای مرکزی اشاره کرد و نوشته است که اکثر این جرائم در سال 2014 صورت گرفته اند.
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل دو نفر از قربانیان این جرائم ،دختران خردسالی بوده اند که گفته اند از سوی نیروهای صلحبان کشورهای اتحادیه اروپایی مورد تجاوز قرار گرفته اند و دو دختر خردسال دیگر گفته اند که این صلحبانان با پرداخت پول از آنها در خواست نامشروع داشته اند.
علاوه بر این کودکان که سنین آن ها 14 تا 16 سال اعلام شده دو کودک خردسال دیگر در سنین 7 و 9 سالگی گفته اند که در ازای یک بطری آب مورد تجاوز صلحبانان فرانسوی قرار گرفته اند و یاد آور شده اند که کودکان خردسال دیگری نیز به همین شیوه قربانی تجاوز این سربازان شده اند.
راعد الحسین این اتهامات را اتهاماتی سنگین و بشدت نگران کننده خواند و گفته است که موارد مورد اتهام را با مقامات دولت های گرجستان، اتحادیه اروپایی و کشور فرانسه و یک کشور دیگر که نام آن فاش نشده در میان گذاشته و خواستار بررسی و تحقیقات جداگانه این مقامات در مورد اتهامات مربوطه شده است.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل با ابراز تاسف از اینکه تاکنون موارد بسیاری از این جرائم بدون مجازات مانده وموجب ادامه اینگونه تجاوزها شده اند دولت های عضو این نهاد را ملزم و متعهد به تحقیق و بررسی درمورد این اتهامات دانسته و اجرای تدابیر بیشتر برای جلوگیری از ادامه این رفتارها را ضمن ادامه بررسی های جداگانه سازمان ملل در این خصوص ضروری دانسته است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده در شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 12:24 توسط جواد گلچين فر |

سازمان ملل متحد از ارتکاب نظامیان اروپایی به سوء استفاده جنسی از کودکان در جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد.

سازمان ملل در بیانیه ای جمعه (9 بهمن) اعلام کرد، نظامیان اروپایی از کشورهای مختلف از جمله فرانسه و گرجستان که در قالب مأموریت صلح بانی در جمهوری آفریقای مرکزی شرکت کرده بودند، مرتکب جرائم مختلف از جمله سوء استفاده جنسی از کودکان شدند.

برابر گزارش ها، بیشتر این جرائم در سال 2014 رخ داده است.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد با کودکان بین 7 تا 9 ساله ای که در سال 2014 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، صحبت کرده است.

برابر این گزارش، دختربچه ای که مورد سوء استفاده جنسی نظامیان فرانسوی قرار گرفته بود گفت، نظامیان فرانسوی در ازای تحویل یک بطری آب و شیرینی، به وی تجاوز کرده بودند.

«زید رعد الحسین»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص گفت: «این اتهامات بسیار جدی است و موارد گزارش شده باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.»

وی افزود: «بسیاری از این جرائم مورد پیگیری قرار نمی گیرند و عاملان آن از مصونیت کامل برخوردارند.»

بیانیه سازمان ملل در ادامه گفت، اتحادیه اروپا بررسی جرائم نظامیان اروپایی را آغاز کرده است.

وزارت دفاع گرجستان نیز اعلام کرد، اتهامات مطرح شده را به زودی بررسی می کند.

جمهوری آفریقای مرکزی در مارس سال 2013 دچار ناآرامی شد.

فرانسه نیز در تاریخ 5 دسامبر 2013، پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و صدور مجوز برای اعزام نیروهای اتحادیه آفریقا و فرانسه به این کشور آفریقایی، به مستعمره سابق خود حمله کرد.

پرس تی وی

+ نوشته شده در شنبه دهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 12:20 توسط جواد گلچين فر |

AMEV

قرارداد فروش بیش از یکصد دستگاه آمبولانس نظامی AMEV بین گرجستان و عربستان سعودی به امضاء رسیده است.
شرکت دولتی دلتا وابسته به وزارت دفاع گرجستان اعلام کرده است که قرارداد فروش یکصد دستگاه آمبولانس نظامی با عربستان سعدودی به امضاء رسیده است و در مرحله نخست بتاریخ 30 ژانویه جاری 12 دستگاه از خودروی مزبور به عربستان ارسال خواهد شد.
رقم مالی این قرارداد نزدیک به 100 میلیون لاری اعلام شده است. یک مدیر ارشد شرکت دلتا می گوید این قرارداد موفقیت بزرگی برای صنایع دفاعی گرجستان است.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ساعت 4:22 توسط جواد گلچين فر |

صدها تن از شهروند گرجستان با تجمع مقابل ساختمان دولتی این کشور در تفلیس با اعتراض به شرکت گاز پروم، روابط گرجستان با روسیه در زمینه صادرات گاز به این کشور را نگران کننده توصیف نمودند.
به گزارش آران نیوز: این تجمع با حضور اقشار مردم و سازمانهای غیر دولتی صورت گرفته بود.
یکی از اعضای این سازمانها در مورد این تجمع اعتراض آمیز گفت: اعتراضات این چنینی در کشور لازم است زیرا دنیا باید ببیند در گرجستان تنها افرادی نیستند که به دنبال مذاکره با شرکت گازپروم هستند بلکه افرادی مانند ما وجود دارند که اعتراض خود را به آنان نشان دهند. در ضمن اعتراضات همیشه نتیجه مثبتی را در پی دارد و به همین دلیل نیز ما با تجمع در این مکان صدای اعتراض خود را به جهانیان می رسانیم.
خاطرنشان می کنیم ، حکومت گرجستان مدتی است که در حال مذاکره با شرکت گاز پروم روسیه می باشد و تاکنون هیچ دستاوردی را از این مذاکرات بدست نیاورده است. همچنین گفتنی است در این زمینه روز گذشته نیز در تفلیس علیه این شرکت و سیاست های پیش روی دولت اجتماعات اعتراض آمیز صورت گرفته است.

خبرگزاری آران

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ساعت 14:19 توسط جواد گلچين فر |

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آلماني ها براي ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان به ظرفیت هزار مگاوات درمنطقه سجزی اصفهان اظهار آمادگي كردند.

نماینده شرکت آلمانی سرمایه گذار در اصفهان در مراسم پاياني اولين همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خلاق اصفهان با اشاره به تجربيات كشورش در توليد انرژي هاي پاك گفت: استان اصفهان، با توجه به اقليم خود، بستری بسیار مناسب برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی است.

اشتون جی فلورینگ به سلامت وسازگاری نیروگاه های خورشیدی با استانداردهاي محیط زیست پرداخت و گفت : طرح نیروگاه خورشیدي سجزي با ضمانت بلند مدت 30 ساله عرضه مي شود و از انتشار هزار و 130 کیلوگرم دی اکسید کربن به محیط زیست جلوگیری می کند.

وی این طرح را بزرگترین طرح نیروگاه خورشیدی در جهان دانست وگفت: انرژی تولید شده در نیروگاه خورشیدی سجزی 475 هزار خانه را در 30 سال آینده از نعمت انرژی پاک بهره مند می سازد.

در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خلاق اصفهان 40 هیات اقتصادی و سرمایه گذاری از کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، اسپانیا، گرجستان، سويیس، آلمان، عراق، اتریش، چین، کانادا و روسیه به مدت دو روز با مقامات شهري اصفهان رايزني كردند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴ساعت 14:17 توسط جواد گلچين فر |

تهران – ایرنا – رییس جمهوری گرجستان روز جمعه در پی کناره گیری غیرمنتظره ایراکلی قاریباشویلی از مقام نخست وزیری، گیورگی کویریکاشویلی معاون وی را مامور تشکیل دولت تازه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از تفلیس، گیورگی مارگولاشویلی رییس جمهوری گرجستان گفت که در پی حمایت ائتلاف حاکم از کویریکاشویلی اقتصاددادن 48 ساله، نامزدی وی را برای مقام نخست وزیری به مجلس این کشور اطلاع داده است.
این در حالیست که ائئلاف حاکم با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان در سال آینده میلادی، در پی کسب محبوبیت پیش از برگزاری آن است.
کویریکاشویلی که تاکنون مقام وزارت امور خارجه این کشور را نیز در اختیار داشت در سخنان کوتاهی به خبرنگاران گفت که قصد تغییرات نه چندان قابل توجهی و بزرگی در هیات دولت را دارد.
گاریباشویلی 33 ساله روز چهارشنبه پس از 2 سال عهده دار بودن مقام نخست وزیری به صورت غیرمنتظره و بدون تشریح علت تصمیم خود، از مقامش کناره گیری کرد.
وی که در هنگام انتصاب به این سمت در نوامبر 2013 جوان ترین نخست وزیر اروپا به شمار می رفت، با استقبال از نامزدی کویریکاشویلی برای این مقام، گفت: این انتخاب بسیار خوبی است.
بر اساس قانون اساسی گرجستان، در صورت استعفای نخست وزیر، صلاحیت هیات دولت به حال تعلیق درمی آید و رییس جمهوری کشور باید با رایزنی با اکثریت مجلس، در مهلتی هفت روزه، نامزد جدید مقام نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند .

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده در شنبه پنجم دی ۱۳۹۴ساعت 1:33 توسط جواد گلچين فر |

مهرداد مختاریمهرداد مختاری نامی آشنا برای ایرانیان تفلیس و بویژه صاحبان کسب و کار در این شهر است. او در زمینه طراحی و چاپ انواع بروشور و کارت ویزیت فعالیت می کند و روشن است که صاحبان کسب و کار به خدمات او نیاز دارند و البته فارسی زبانان ترجیح می دهند اینگونه خدمات را به او سفارش بدهند زیرا ارتباط با او آسانتر است و بیشتر با سلیقه و نیازهای ایرانیان آشنایی دارد. فرصتی بدست آمد تا گفتگویی دوستانه با مهرداد داشته باشم و با او این پرسشها را مطرح کنم که چرا به گرجستان آمده است و تا چه حد از کار و زندگی در این کشور رضایت دارد.
مهرداد مختاری 38 ساله و اهل شهر اصفهان است. او به اتفاق همسر و فرزند 6 ساله اش از سال 2012 در تفلیس زندگی می کند. از او می پرسم چطور شد که به گرجستان مهاجرت کرد و چرا شرکت چاپ و تبلیغات در این کشور راه اندازی کرد. آقای مختاری پاسخ میدهد: از زندگی در محیط ایران خسته بودم. بمدت دوهفته برای گردش به گرجستان آمدم، احساس کردم با محیط اینجا سازگاری بیشتری دارم. من که از سال 82 خورشیدی در اصفهان در زمینه طراحی و چاپ فعالیت داشتم، تصمیم گرفتم در این کشور کسب و کار خودم را ادامه بدهم.
حالا چطور؟ آیا از کار و زندگی در گرجستان راضی هستید؟
مختاری: از نظر اقتصادی ایران بهتر بود و آنجا درامد بیشتری داشتیم اما تفلیس آب و هوای خوبی دارد و گرجستان کشور آزادی است. فکر می کنم فرزندم در این کشور آینده بهتری خواهد داشت.
در شهر تفلیس دهها یا شاید صدها دفتر طراحی و چاپ وجود دارد. شما چطور با آنها رقابت می کنید؟
مختاری: خدمات ما قیمت مناسبتری نسبت به رقبا دارد. در شهر تفلیس اکثر اینگونه دفاتر سرویس دهی کندی دارند و نسبت به ایرانی ها ساعات کاری کمتری دارند ولی من سعی می کنم روزانه مدت طولانی تری کار کنم تا بهترین خدمات را در کمترین زمان ممکن ارائه نمایم.
آیا غیر از طراحی و چاپ فعالیتهایی دیگری نیز دارید؟
مختاری: بله من با توجه به سابقه ای که در این رشته دارم در زمینه خرید و فروش ماشینهای چاپ نیز به افراد مشاوره می دهم. برنامه ای هم برای انتشار یک نشریه اقتصادی در تفلیس دارم که کارها و مطالعات اولیه آن انجام شده است و بزودی جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در جمعه چهارم دی ۱۳۹۴ساعت 23:33 توسط جواد گلچين فر |

شعب خارجی: رامین ایگیدوف گفت: اداره مسلمانان گرجستان در نظر دارد نشست‌های تخصصی در خصوص افراطی‌گری با دعوت از شخصیت‌های برجسته حوزه علمیه قم برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رامین ایگیدوف، شیخ‌الاسلام مسلمانان گرجستان، بگلار گاماشیدزه، مفتی غرب گرجستان، یاسین علی یف، مفتی غرب گرجستان و داوود قشمی، رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه در گرجستان با مجتبی کامران‌فرد، رایزن فرهنگی ایران در تفلیس به‌منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌های دینی در سال آینده و همچنین انجام برنامه‌های مشترک دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این دیدار، شیخ‌الاسلام گرجستان ضمن قدردانی از رایزنی فرهنگی ایران برای حمایت از طلاب، مشارکت در چاپ کتب و نشریات و انجام برنامه‌ها و همایش‌های مشترک در سال گذشته، گفت: اداره مسلمانان گرجستان در نظر دارد تا طی سال آینده این همکاری‌ها را ادامه دهد و با دعوت از شخصیت‌های برجسته حوزه علمیه قم نشست‌های تخصصی در خصوص افراط‌گرایی را برگزار کند.

لزوم دفاع از ارزش‌های واقعی اسلام

مجتبی کامران‌فرد، رایزن فرهنگی کشورمان نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی به جهت اجرا و توسعه برنامه‌های دینی در تفلیس و شهرهای مختلف گرجستان در سال آینده، بیان کرد: تمام ادیان الهی توصیه به رعایت اخلاقیات و وحدت در رفتار اجتماعی و دینی انسان‌ها کرده‌اند که این امر تحقق نخواهد یافت، مگر در سایه تعامل و گفت‌وگو.

رایزن فرهنگی ایران در تفلیس اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف مشترک که همان دفاع از ارزش‌های واقعی اسلام است از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

خبرگزاری بین المللی قرآن

+ نوشته شده در دوشنبه سی ام آذر ۱۳۹۴ساعت 22:59 توسط جواد گلچين فر |

مراسم جشن هفتادمین سالگرد تاسيس دانشکده شرق‌شناسی گرجستان با حضور رايزن فرهنگي ايران در تفليس برگزار شد.

به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به مناسبت هفتادمين سالگرد تاسيس دانشكده شرق‌شناسی، مراسمي به دعوت جاواخیشویلی، رییس دانشگاه دولتی تفلیس با حضور سفرای کشورهای ترکیه و مصر، 27 آذرماه در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم كه جمعی از اساتید، فرهیختگان و شرق شناسان برجسته گرجی حضور داشتند، چند تن از صاحب‌نظران در حوزه روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین کشورهای این منطقه با گرجستان به ايراد سخنراني پرداختند.

مجتبی کامران‌فرد، رایزن فرهنگی کشورمان با تأكيد بر توسعه همکاری‌های همه جانبه گفت: جایگاه کشورها در جهان امروز براساس توجه آنها به علم و توسعه دانش با سایر کشورها قابل ارزیابی است و امروزه گفتمان و ارتباط با جوامع تنها راه توسعه همکاری‌های همه جانبه و حضور در سایر عرصه‌های اجتماعی خواهد بود.

وی ضمن تبیین اهمیت روابط بین کشورها اظهار كرد: آنچه موجب ماندگاری روابط و همکاری‌های بین کشورها خواهد شد، توجه و ایجاد زمینه‌ها در حوزه روابط فرهنگی بین کشورها است و توسعه این بخش می‌تواند زمینه ساز روابط اقتصادی و سیاسی باشد.

كامران‌فرد در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: روابط عمیق و ریشه داری بین ایران و گرجستان خصوصاً در حوزه روابط فرهنگی وجود داشته که رمز پایداری این روابط تربیت ایرانشناسان مطرح و ارزشمندی در جهان است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 19:54 توسط جواد گلچين فر |

کمیسیون اروپا طی پیشنهادی خواستار لغو روادید برای اقامت‌های کوتاه مدت اتباع اوکراین، گرجستان و کوزوو در کشورهای عضو این اتحادیه شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیسیون اروپا طی پیشنهادی خواستار حذف روادید برای اقامت‌های کوتاه مدت اتباع اوکراین، گرجستان و کوزوو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.

«ژان کلود یونکر» رئیس‌ کمیسیون اروپا در پایان نشستی اروپایی در بروکسل طی اظهاراتی در این خصوص اعلام کرد: «کمیسیون اروپا طی پیشنهادی به شورای اروپا متشکل از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، خواستار اتخاذ تصمیمات سریع در زمینه آزادسازی روادید برای سه کشور اوکراین، گرجستان و کوزوو شده است.»

با لغو روادید، شهروندان این کشور‌ها این امکان را خواهند داشت که در هر نیمه از سال یک بار و هر بار برای حداکثر سه ماه در حوزه شنگن اقامت داشته باشند. البته لغو روادید به معنای صدور اجازه کار برای این دسته از گردشگران نخواهد بود.

Fars News Agency

+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 20:38 توسط جواد گلچين فر |

استانبول- ایرنا- وزرای دفاع ترکیه ، جمهوری آذربایجان و گرجستان روز پنجشنبه برای بررسی تحولات منطقه و همکاریهای سه جانبه در امور دفاعی و نظامی در شهر استانبول گرد هم آمدند.

به گزارش پایگاه خبری آکشام،عصمت یلماز وزیر دفاع ترکیه پیش از آغاز نشست سه جانبه با وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و گرجستان بصورت دوجانبه دیدار و گفت و گو کرد.
در پایان نشست سه جانبه ، وزیر دفاع ترکیه به خبرنگاران گفت، توسعه همکاریهای دفاعی و نظامی محور اصلی این مذاکرات بوده و در باره برگزاری نشستی میان فرماندهان ارتش سه کشور نیز گفت و گو شد.
وی با اشاره به این که در شرایط کنونی هر سه کشور به توسعه همکاری ها در مناسبات دوجانبه و سه جانبه دارند، افزود: در آینده نزدیک در این مورد توافقنامه ای بین سه کشور به امضا خواهد رسید.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:14 توسط جواد گلچين فر |

بادری بریدزه که کاپیتان کشتی با پرچم مولداوی بود در فرانسه دستگیر شده است. این کشتی 2.4 تن کوکائین حمل می کرد.
به گزارش اینترپرس زازا ماخارادزه معاون اداره حمل و نقل دریایی گرجستان می گوید هنوز گزارش رسمی در اینباره منتشر نشده است و او نیز خبر را از نشریه دریانوردی بدست آورده است. به گفته او خانواده کاپیتان دستگیر شده از اداره حمل و نقل دریایی درخواست کمک کرده اند و این اداره نیز درخواست را به سفارت گرجستان در فرانسه بازتاب داده است.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:12 توسط جواد گلچين فر |

در سال جاری نیز مرسدس بنز در صدر خودروهای وارداتی به گرجستان قرار داشته است. به گزارش فایننشال در 10 ماهه اول سال جاری میلادی از مجموع 53 هزار و سیصد دستگاه خودروی وارداتی به گرجستان، 13 هزار و شصت و نه دستگاه مرسدس بنز بوده است که نسبت به سایر خودروهای وارداتی در دوره مزبور بالاترین تعداد محسوب می شود. نیسان و تویوتا در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
در میان اتوموبیلهای شماره گذاری شده در گرجستان نیز بیشترین تعداد به مرسدس بنز تعلق دارد و بطور کلی می توان گفت فراوان ترین خودرو در گرجستان مرسدس بنز است.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 14:10 توسط جواد گلچين فر |

کتاب‌هاي «پیوندهای ادبی و زبانی گرجستان و ایران» اثر نومادی بارتایا و «قرائت فارسی 2» اثر مشترک مانانا کواچادزه و کتوان مگرلیشویلی در گرجستان چاپ و منتشر شدند.

به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در گرجستان، کتاب‌هاي «پیوندهای ادبی و زبانی گرجستان و ایران» اثر نومادی بارتایا و «قرائت فارسی 2» اثر مشترک مانانا کواچادزه و کتوان مگرلیشویلی در اين كشور چاپ و منتشر شدند. آیین رونمایی از این دو اثر در محل سالن اجتماعات دانشگاه دولتی تفلیس برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اساتید، ایران‌شناسان، دانشجویان و جمعی از نویسندگان و فرهنگ‌دوستان برگزار شد، برخی از صاحب‌نظران در حوزه روابط تمدنی و ادبی دو کشور سخنرانی و بر اهمیت این اقدامات در توسعه همکاری‌های همه‌جانبه تأکید کردند.

مانانا کوچادزه، در سخنان خود ضمن ابراز خرسندی بابت حضور در این مراسم، گفت: بررسی ابعاد مختلف روابط دو کشور در طول تاریخ بسیار با اهمیت است و در این کتاب سعی شده ظرفیت‌های موجود بیش‌تر مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: ادبیات ایران همیشه با عرفان همراه بوده و همین ویژگی موجب غنای فرهنگی در آثار ادبی این کشور شده است.

کتوان مگرلیشویلی نيز گفت: کشور ایران در دوره معاصر و پس از انقلاب، با تکیه بر داشته‌های فرهنگی، حکومت جدید را پایه‌گذاری کرد و اندوخته‌های فرهنگی قبل را فراموش نکرد.

وی در تبیین لزوم روابط فرهنگی، گفت: توجه به زبان و ادبیات در گسترش روابط فرهنگی با سایر کشورها مورد توجه است و می‌تواند مشترکات تاریخی و تمدنی ایجاد كند.

مجتبی کامران‌فرد، رایزن فرهنگی کشورمان در گرجستان هم با قدرداني از مسئولین دانشگاه دولتی تفلیس و تقدیر از مدعوین براي شرکت در این مراسم، گفت: ادبیات و فرهنگ ایران به دلیل توجه به زوایای انسانی و معنوی همیشه از جایگاه ویژه‌ای در جهان برخوردار بوده است و گذر زمان نه تنها از ارزش و شیوایی این ادبیات فاخر کم نکرده، بلکه هر روز این آثار در سراسر جهان به زبان‌های گوناگون ترجمه و در دسترس علاقمندان و فرهنگ دوستان قرار می‌گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در تبیین جایگاه ادبیات ایران، گفت: ادبیات، آینه تمام‌نمای فرهنگ و اندیشه یک ملت است. این سخن بدان معناست که آنچه آدمی‌ می‌اندیشد و آنچه به صورت رفتار خاص از این اندیشه از وی سر می‌زند در ادبیات نمایان است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 8:48 توسط جواد گلچين فر |

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و گرجستان در حاشیه دریای سیاه گفت: ایران می‌تواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بعد از ظهر شنبه و در حاشیه اجلاس سیاست بی طرفی ترکمنستان، دردیدار جرجی مارگولا شویلی رییس جمهور گرجستان با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوان ایران و گرجستان گفت: فرصت و زمینه های متعددی برای افزایش مناسبات میان دو کشور وجود دارد.

وی با تاکید بر وجود ظرفیت های بالقوه همکاری در عرصه نفت، گاز، انرژی، گردشگری و صنعت و کشاورزی اظهار امیدواری کرد با گسترش شبکه ریلی و بزرگراهی، از طریق همکاری ایران و گرجستان خلیج فارس و دریای سیاه به هم متصل شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و گرجستان در حاشیه دریای سیاه گفت: ایران می‌تواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: افزایش ترانزیت کالا و انرژی می تواند سطح ارتباطات و تبادلات تجاری دو کشور را بیش از پیش افزایش دهد.

جهانگیری سپس با اشاره به اینکه شمار زیادی از شهروندان گرجستان در استان اصفهان زندگی می‌کنند، از آنان به عنوان مردمانی صبور و با صفا یاد و اظهار امیدواری کرد رئیس‌ جمهور گرجستان در فرصتی مناسب از ایران دیدار کند.

رئیس‌جمهور گرجستان نیز در این دیدار با اشاره به آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌ها با ایران، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان درباره اتصال دو منطقه مهم قفقاز و خاورمیانه را تایید کرد و گفت: بدون تردید توسعه همکاری کشورها و ترانزیت کالا می‌تواند صلح و ثبات به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه اولویت گرجستان تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ترانزیتی دو کشور است گفت: بر این باورم که زمینه‌های فراوانی برای گسترش همکاری کشورهای منطقه وجود دارد که باید در این زمینه رایزنی های نزدیکتری انجام شود.

رئیس‌جمهور گرجستان علاقه مندی سایر کشورهای حوزه دریای سیاه نظیر بلغارستان و رومانی برای افزایش ترانزیت کالا از این کشورها را یادآور شد و گفت: معنای این همکاری‌ها افزایش ثبات و امنیت پایدار در منطقه است و سیاست تفلیس آن است که دریای سیاه دریای صلح و همکاری باقی بماند.

وی افزود: گرجستان خواهان تعامل و مشارکت بیشتر ایران در رابطه با مسائل منطقه‌ای برای ایجاد صلح است و آمادگی دارد بصورت دو جانبه و چند جانبه با ایران همکاری کند تا فصل جدیدی از مناسبات میان دو کشور باز شود.

رئیس‌جمهور گرجستان در خاتمه یادآور شد مردم گرجستان علاقه مند به فرهنگ و شعر ایرانی هستند و امیدوارم در آینده، پایه گذار روابط بهتری برای دو کشور باشیم.

Mehr News Agency

+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 20:58 توسط جواد گلچين فر |

گیورگی مارگولاشویلی، رئیس‌جمهوری گرجستان طی فرمانی تابعیت میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور را لغو کرده است.

فرمان سلب تابعیت آقای ساکاشویلی پس از آن صورت گرفت که رئیس‌جمهوری سابق گرجستان که هم اکنون فرماندار اودسای اوکراین است، شهروندی این کشور را به دست آورد.

پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین ماه مه امسال، آقای ساکاشویلی را به عنوان فرماندار منطقه اودسای اوکراین منصوب کرد.

بیانیه ریاست‌جمهوری گرجستان خاطرنشان می‌کند که تابعیت آقای ساکاشویلی بنا بر قوانین گرجستان صورت گرفته است. این کشور تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد.

آقای ساکاشویلی واکنش خشمگینانه‌ای به سلب تابعیت خود نشان داده و گفته است که مقام‌های گرجستان با این کار می‌خواهند مانع از نامزدی او در انتخابات شوند.

رئیس‌جمهوری سابق گرجستان در این کشور با چندین پرونده قضایی رو‌به‌رو است.

مقام‌های گرجستان خواهان بازجویی از آقای ساکاشویلی در ارتباط با چندین پرونده جنایی از جمله مرگ مشکوک زوراب زوانیا، نخست‌وزیر سابق این کشور هستند.

به جز پرونده مرگ نخست‌وزیر سابق، دادستانی گرجستان می‌خواهد از آقای ساکاشویلی در باره حمله به دفتر یک تلویزیون مستقل، اتهام اختلاس توسط نیروهای امنیتی و تصرف غیر قانونی اموال بازجویی کند.

میخائیل ساکاشویلی مدعی است که این پرونده‌ها با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است.

بی بی سی

+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:33 توسط جواد گلچين فر |

دیپلمات‌ها تاکید کردد، متحدان ناتو درخصوص اینکه چه پاسخی به درخواست عضویت گرجستان بدهند، دچار تفرقه و دودستگی شده‌اند چراکه برخی کشورهای اروپایی معتقدند ائتلاف ناتو قادر نخواهد بود از گرجستان در صورت درگیری با روسیه دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، ناتو در جریان نشستی در آوریل سال 2008 میلادی به گرجستان وعده قابل انعطافی را در خصوص عضویت در این ائتلاف داد. این مساله باعث ایجاد تنش‌ با مسکو شد که چهار ماه بعد به این منطقه حمله و اوستیای جنوبی و آبخازیا را اشغال کرد.

از آن زمان تاکنون مذاکرات درباره عضویت گرجستان در ناتو به تعویق افتاده است. اما روز سه شنبه این مساله مجددا در نشست وزرای امور خارجه ناتو مطرح خواهد شد.

این وزرا قرار است در این نشست درباره آغاز مذاکرات الحاق مونته نگرو تصمیم گیری کنند و انتظار می‌رود آخرین اخبار را از درخواست‌های تفلیس ارائه دهند.

یکی از دیپلمات‌های ناتو که خواست نامش فاش نشود، گفت: برخی نگرانند که دعوت از مونته نگرو نشانه و پیام غلطی به گرجستان بدهد.

فرانسه نگران است که دعوت از مونته نگرو، انتظارات درخصوص دعوت از گرجستان را نیز بالا ببرد.این در حالی است که آلمان موافق پیوستن مونته نگرو است اما از سال 2008 تاکنون همچنان مخالف عضویت گرجستان است. دیگر اعضای ناتو از جمله دانمارک و انگلیس منتظرند ببینند که آیا اجماع نظری پیدا می‌شود یا خیر.

براساس پیمان ناتو حمله به یکی از متحدان، مصداق حمله به تمامی اعضاست و به تمامی کشورهای عضو ضمانت می دهد که از آن‌ها حفاظت و دفاع می‌شود.

اما توپخانه‌های موشک زمین به هوا و موشک‌های ضد کشتی روسیه در کریمه و دریای سیاه باعث می‌شود که کار دفاع از گرجستان دشوارتر شود و این بدان معناست است که هرگونه اقدامی شامل استقرار نیروهای زمینی از کشورهای غرب اروپا است.

به علاوه عضویت در ناتو به آن بستگی دارد که هر کشوری مناقشات قلمرویی برجسته‌اش را حل کرده باشد.

اعضای دیگر از جمله آمریکا به این حقیقت اشاره می‌کنند که گرجستان یکی از وفادارترین شرکای ائتلاف ناتو و یکی از کمک کنندگان بزرگ در اعزام نیرو به افغانستان است و می‌خواهند تا این کشور عضویت کامل در ناتو را به دست آورد.

گرجستان که در حال حاضر میزبان مرکز آموزشی مشترک ناتو است، می‌خواهد تا ناتو برنامه عضویت را برای نهایی شدن درخواستش به منظور اینکه به یکی از اعضای ناتو تبدیل شود، به این کشور اعطا کند.

Iranian Students' News Agency

+ نوشته شده در یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:49 توسط جواد گلچين فر |

وزیر دفاع گرجستان گفت ترکیه حق دارد به نقض حریم هوایی این کشور به دست روسیه پاسخ دهد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی از برلین، تینالی کیداشلی در جمع گروهی از روزنامه نگاران در شهر برلین پایتخت آلمان گفت:«نقض حریم هوایی یک کشور مستقل و آزاد همانند نقض حریم یک کشور با استفاده از تانک است و تفاوتی زیادی میان این دو وجود ندارد. همه کشورهای حق دارند به این قبیل تجاوزات پاسخ دهند.»
وی افزود روسیه در ماه های اخیر به رغم هشدارهای مستمر، حریم هوایی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا را بارها نقض کرده است. وزیر دفاع گرجستان افزود:«به نظر من این تجربه خوبی برای روس هاست که بدانند این قبیل فعالیت ها بدون مجازات باقی نمی ماند.»
کیداشلی افزود:«ترکیه کشوری جدی است که نقض کننده حریم خود را مجازات می کند به همین جهت این کشور یک شریک مهم و قابل احترام در جهان امروز به شمار می رود. به نظر من حادثه اخیر باعث اعتماد و احترام بیشتر به دولت ترکیه از طرف کشورهایی شد که به اصول اساسی حقوق بین الملل احترام می گذارند.»
وی از کشورهای عضو ناتو خواست به همبستگی نزدیک خود با ترکیه ادامه دهند. وی افزود «این فقط حریم هوایی ترکیه نیست بلکه حریم هوایی ناتو است. این امر در آینده اهمیت زیادی خواهد داشت زیرا این اتفاق در منطقه بالتیک و بخش های شمالی اروپا روی می دهد.»
روسیه در ماه های اخیر متهم شده است که حریم هوایی کشورهای منطقه بالتیک، انگلیس و سوئد را عمدا نقض کرده است.

سازمان صدا و سیمای ج ا ا

+ نوشته شده در یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴ساعت 13:47 توسط جواد گلچين فر |

 

محدودیتی برای توسعه روابط ایران و گرجستان وجود ندارد

معاون وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد که محدودیتی برای توسعه روابط ایران و گرجستان وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در دیدار مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه گرجستان با تاکید بر لزوم افزایش هر چه بیشتر تسهیلات در رفت و آمد شهروندان دو کشور به‌ویژه گردشگران و سرمایه‌گذاران افزود: ما ارتقاء همکاری‌ها در زمینه‌های علمی و دانشگاهی، پارلمانی و توریسم درمانی را برای ترقی دو کشور مفید می‌دانیم.

وی به عنوان نماینده‌وزارت امورخارجه در قوه‌قضائیه و کمیسیون‌های دولت و مجلس، آمادگی خود را برای استقبال از همتایان خود از بخش‌های مختلف کشور گرجستان اعلام کرد.

«گیورکی تاباتادزه» مدیرکل کنسولی وزارت امورخارجه گرجستان نیز ضمن ابراز خرسندی از توافقات حاصله با همتای ایرانی خود؛ ابراز امیدواری کرد با اجرایی ساختن یادداشت تفاهم کنسولی زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر مناسبات دو کشور را فراهم سازد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا)

+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:31 توسط جواد گلچين فر |

خبرگزاري آريا- ميزان بدهي گرجستان به جمهوري آذربايجان در ده ماه گذشته حدود 11 ميليون دلار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،وزارت اقتصاد گرجستان ديروز (دوشنبه) اعلام کرد، طي ده ماه گذشته گرجستان 2/ 4 ميليارد دلار به 31 کشور خارجي بدهي داشته است که نسبت به سالهاي گذشته 4 ميليون دلار افزايش يافته است.
در اطلاعيه وزارت اقتصاد گرجستان همچنين ميزان بدهي اين کشور به جمهوري آذربايجان 10 ميليون و 806 هزار دلار اعلام شده است.
بيشترين بدهي گرجستان به کشور آلمان است.
بدهي گرجستان به آلمان حدود 271 ميليون، به روسيه 89 ميليون، ترکيه 21 ميليون و ايران 8 ميليون دلار است.

خبرگزاری آریا

+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:29 توسط جواد گلچين فر |

رستم زارانیا ساکن شهر زوگدیدی در شمال غربی گرجستان سطلهای زباله را رنگی می کند و گاه نقاشی های جالبی بر روی آنها می کشد. ابزار کار این فرد با ذوق چند قوطی رنگ است و قلم مو.
رستم در ابتدا با پول خود هزینه خرید رنگها را پرداخت می کرد اما بزودی توجه ساکنان دیگر زوگدیدی و نیز غریبه ها به کارهای او جلب شد و حالا خیلی ها به او کمک مالی می کنند.

منبع: قفقازستان

+ نوشته شده در شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 2:11 توسط جواد گلچين فر |

مطالب قدیمی‌تر